Slægtens historie

”Slægtsgården” i Adslev blev 1908 flyttet ud på marken og den hedder nu ”Dortheasminde”, meget materiale fra den gamle gård blev genbrugt i den nye gård, blandt andet bindingsværk og sten, men en del af stuehuset fik lov at stå tilbage og blev først nedbrudt i slutningen af 20’erne, der var på et tidspunkt Brugs i bygningen.

Ved slægtsmødet i 1934 blev det foreslået af Anton Jensen, Viborg (slægtsbog 1981 side 311 XI) at en sten fra slægtsgårdens mark i Adslev blev rejst på den gamle slægtsgårds tomt som mindesten for slægten og forsynet med en passende inskription. Den blev afsløret ved det store slægtsmøde den 14. juni 1936 (hvor der deltog omkring 600 slægtsmedlemmer) på tomten, som blev stillet velvilligt til rådighed af Martin Mølgaard, (stenen står omtrent, hvor salen var i det gamle stuehus) ved foden af ”Mindestenen” ligger en mindre sten, der har tjent som hjørnesten i det gamle stuehus, hvis billede er indridset på den.

 

Ved slægtsmødet i 1948 blev det bragt på tale at ændre mindestenens omgivelser og skaffe bedre adgang til pladsen (det var sådan, at Martin Mølgaard brugte stedet til græsning af køer og ungkvæg, så det var ikke altid let at komme til for hegn og kokasser.)
Og da man næste gang samledes til slægtsfest i 1950 var omgivelserne fuldstændig ændrede. Et medlem af slægten, proprietær Beck, ”Pedersminde” ved Odder (slægtsbog 1981 side 561 V.) havde på eget initiativ, på vegne af ”Adslev-slægten” købt og betalt arealet, stenen står på, frilagt den, og sat hegn om.

grundplan-gaard

 

Model-adslev-gaarden

Klik på billedet for at se det i stor størrelse.
Højreklik med musen og vælg Gem destination som…. for at gemme det originale billede(0,5 Mb) på din egen computer

Du kan hente Adslev skøderne her:

Adslev skøde 1

Adslev skøde 2

Som det ses på skødet er pladsen købt på vegne af slægten, men pladsen blev passet af Beck, når pladsen trængte til at få en større omgang sendte Beck to af sine karle af sted på hver sin traktor fra ”Pedersminde og mødtes med dem i Adslev hvor de i fællesskab ordnede pladsen, Beck havde også ansat en ældre mand fra Adslev til at slå græsset, alt uden omkostninger for slægtsforeningen, indtil Beck endelig overdrog den til slægtsforeningen i 1975.Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Stenen_small

Højreklik med musen og vælg Gem destination som…. for at gemme det originale billede(0,5 Mb) på din egen computer