Foreningen Adslev – slægten.

By Posted in - General News on december 15th, 2014 0 Comments

Hvem startede foreningen ?

Lærer Thøger Jensen, Følle , Ekviperingshandler Jens Overgaard, Skanderborg og Redaktør N.P. Østergaard sendte indbydelser ud til det første slægtsmøde den 15. oktober 1925.
Efter  dette møde arbejdedes der med at samle materiale til en bog om slægten, og i 1926 den 28. juni var den første slægtsbog trykt, og det andet slægtsmøde blev holdt i Skanderborg.
Ved dette møde blev der enighed om navnet på foreningen ”Adslev – Slægten”.
Fra starten var der 8 medlemmer i bestyrelsen, et medlem pr slægtsgren.
I dag administreres foreningen af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.
Oprindeligt var der 8 medlemmer i bestyrelsen, et medlem pr slægtsgren.

Hvilke opgaver har foreningen ?

Udgiver et årsskrift med nyheder om og fra efterkommere, samt skriver og genoptrykker
artikler af interesse for foreningen medlemmer.
Sørger for at der bliver afholdt årsmøder hvert andet år.
Sørger for vedligeholdelse af foreningens anlæg i Adslev.
Samler oplysninger fra årsskrifterne i bøger. Er udkommet i 1926, 1959, 1981 og 2005 ??

Please leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.